Hliníková okna a dveře

Naše hliníková okna a dveře jsou vysoce odolná a mají moderní design, který dokonale doplní váš domov. Díky vynikající izolaci a bezpečnosti jsou ideální pro jakýkoliv projekt, od rodinných domů až po komerční budovy.

Objevte radost
z okenního prostoru -
s Winmont

Typy profilů

Hliníková okna a dveře Aluprof MB 45

MB-45 je moderní hliníkový systém, který slouží k vyhotovení dílů vnitřní a venkovní architektonické zástavby, která nevyžaduje termickou izolaci tzn. různé druhy dělících stěn, oken a dveří, ručně i automaticky posuvné dveře, kyvadlové dveře, pokladní přepážky, výkladní skříně, vitríny a prostorové konstrukce.

Konstrukční hloubka profilů okna MB 45 je: 45 mm (zárubeň), 54 mm (křídlo). U dveří profilů MB 45 je tato hloubka shodná.

Takovéto hloubky profilů křídla a zárubně vytvoří jednolitou rovinu z venkovní strany po uzavření (v případě okna) a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně (v případě dveří). Tvar profilů dovoluje získat protažené a zároveň odolné konstrukce oken a dveří. Důležitou vlastností systému MB-45 je možnost ohýbání profilů, mj. zárubní, křídel a příček. To umožňuje zhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Těsnost je zajištěna využitím speciálních těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, které zaručují i při dlouhodobém provozu odolnost proti stárnutí.

Univerzálnost a přitažlivost systému umožňuje vysokou variabilitu řešení v případě různých konstrukčních detailů. Například utěsnění dolního křídla dveří, těsnění posuvných a kyvadlových dveří, tvaru zasklívacích lišt nebo tvaru a výšky dveřních prahů.

Systém umožňuje využívat skleněné tabule o tloušťce od 2 mm do 35 mm v křídlech oken, a také od 2 mm do 26 mm ve fixních oknech a křídlech dveří.

Hliníková okna a dveře Aluprof MB 60

MB-60 je moderní hliníkový systém, který se užívá k vyhotovení náročných termických izolací a akustických částí architektonické venkovní zástavby. Například pro různé druhy oken, dveří, výkladních skříň nebo prostorových konstrukcí.

Profily systému MB-60 mají tříkomorovou stavbu. Konstrukční hloubka profilů okna MB-60 činí 60 mm (zárubeň), 69 mm (křídlo), a dveří MB-60 činí 60 mm (zárubeň a křídlo). Takovéto přijaté hloubky profilů křídla a zárubně vytvoří jednolitou rovinu z venkovní strany po uzavření v případě okna, a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně v případě dveří. Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Existuje možnost ohýbání profilů, mj. zárubní, křídel a příček, díky čemuž je možné vyhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Systém MB-60 je charakteristický nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla Uf = 2,0 W/m2K, protože je zde využito termických vložek a těsnění. Profily systému MB-60 splňují termické požadavky pro materiálové skupiny dle EN ISO 10077. V systému MB-60 jsou použity profilované termické vložky ve tvaru "omega" o šíři 24 (okna) a 14 (dveře) mm z polyamidu zesíleného skleněným vláknem. Tvar vložek zvětšuje pevnost profilů ve vztahu k plochým vložkám a rovněž usnadňuje odvodnění profilu. Díky tomu je zajištěna správná termická izolace v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Těsnění z EPDM zaručuje dobrou termickou izolaci křídel dveří, a také nepropustnost průniku vody a vzduchu.

Charakteristickou vlastností systému MB-60 je jeho přesná návaznost na okno-dveřní systém MB-45 a MB-70. Přijetí takového konstrukčního předpokladu dovoluje získat a použít mnoho kompatibilních dílů v těchto systémech jako společných zasklívací lišt, rohovníků, těsnících lišt, přimykavých těsnění, společných kování, zámků, pantů a také mnoha totožných technologických